Historiens vingesus

Sølyst blev bygget af silkekræmmer Julius Frøichen i 1724 som landsted. En af de mest kendte ejere gennem tiderne var finans-, kommerce- og statsminister Heinrich Ernst Schimmelmann. I hans tid (1776-1831) blev Sølyst samlingsstedet for alle, ”hvem kunst og videnskab havde påtrykt åndens sande stempel”. Schimmelmann giftede sig med komtesse Emilie Ranzau, som imidlertid døde af brystbetændelse allerede efter fire års ægteskab. Det var et hårdt slag for Schimmelmann, som satte sin elskede hustru et varigt minde ved en kilde i parken. Emiliekilde har den heddet siden, og vejen som i dag går forbi Sølyst, hedder derfor Emiliekildevej.


To år senere giftede Schimmelmann sig med Charlotte Schubart, der introducerede kultursaloner på Sølyst. Sølyst blev herefter samlingsstedet for statsmænd, diplomater, erhvervsfolk og kunstnere af enhver art. Blandt de kunstnere der havde sin gang på Sølyst, var H. C. Ørsted, Adam Oenhlenschläger, Johan Ludvig Heiberg og en lang række andre, der kastede glans over de kulturelle saloner.

Siden hen har Den Suhrske familie, Landmandsbankens direktør Emil Glückstadt og Dansk-amerikaneren Gorm Rasmussen ejet Sølyst. I 1948 blev Sølyst købt af Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab, der fortsat ejer Sølyst den dag i dag. Sølyst har siden været Selskabets domicil og ramme om de traditionsrige skydninger. Der opbevares flere end 2.000 malede skiver, som skydebrødrene gennem århundreder har foræret Selskabet ved deres optagelse som skydebroder. Motiverne er mangfoldige og mange af landets fremmeste kunstnere har malet disse skiver, og samlingen betragtes i dag som en bevaringsværdig, enestående kulturel arv.

Læs hele historien om Sølyst her
Historien om Sølyst – Den Kongelige Skydebane

Tilmelding til vores nyhedsbrev